Podziękowania

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS”
w miesiącu czerwcu 2022r. wparło Hostel dla osób doświadczających przemocy domowej.
Pomoc dotyczyła zakupu roślin i kwiatów ogrodowych, które
wykorzystano w „ DNIU OGRODU”. Tego dnia pracownicy hostelu, członkowie stowarzyszenia i podopieczne hostelu wykonali wspólnie prace ogrodnicze, aby upiększyć miejsce czasowego pobytu dla osób doświadczających przemocy domowej. Prace w ogrodzie wsparł również sklep ogrodniczy Małgorzaty Przydatek „ Zielona Galeria” Zgórsko 104 Gmina Nowiny.
Dziękujemy członkom Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów
Broni Palnej „CIVIS” za pomoc w realizacji powyższej inicjatywy dzięki, której otoczenie Hostelu zmieniło swój wygląd, uatrakcyjniło miejsce pobytu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Ich czasowy pobyt w Ośrodku, w otoczeniu kolorowych kwiatów i roślin pozwoli na szybką regenerację sił i podjęcie działań naprawczych wyjścia z przemocy.


P.S Jeżeli wśród Nas są osoby, które chcą wesprzeć ww. miejsce np.
elementami upiększającymi ogród i pozwalającymi miło w nim wypocząć np. ławka ogrodowa, rośliny ( rzeczy w dobrym stanie ) itp. prosimy o kontakt z Zarządem.