niepodległa

Pozwolenie na broń

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH

(dotyczy tylko funkcjonariuszy i żołnierzy)

Wypełnij deklarację członkowską, aby starać się o członkostwo w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS” – procedura wskazana na stronie https://civis.pl. (https://civis.pl/jak-dolaczyc-do-sskbp)

Jeśli pozytywnie przeszedłeś weryfikację warunków Twojego przyjęcia zostałeś członkiem Stowarzyszenia – WITAMY.

 1. Pamiętaj, aby o fakcie wstąpienie w szeregi członków Stowarzyszenia poinformować raportem przełożonego.
 2. Z właściwej komórki organizacyjnej w sprawach kadrowych uzyskaj zaświadczenie wskazujące, że jesteś funkcjonariuszem / żołnierzem danej formacji – powyższe zwolni Cię z obowiązku przedłożenia badań lekarskich.
 3. Uzyskaj od swojego przełożonego zaświadczenie wskazujące, że masz przydzieloną broń palną służbową – w zależności od formacji gdzie pełnisz służbę: palną krótką, palna długą, gładkolufową. Ponadto zbierz zaświadczenia o ukończonych kursach / szkoleniach w zakresie posługiwania się nią – powyższe pozwoli na zwolnienie Cię z obowiązku udziału w kosztownym egzaminie – w zakresie broni palnej wskazanej przez przełożonego jako będącej Ci przydzielonej do realizacji zadań służbowych.
 4. Złóż podanie do właściwego względem miejsca Twojego zamieszkania Komendanta Wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu żołnierza zawodowego Komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Do podania załącz:

 • zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 242 zł na rzecz Urzędu Miasta zgodnie z lokalizacją organu do którego składasz podanie;
 • zaświadczenia wskazane w pkt. 2 i 3.

Dokumenty składamy za pośrednictwem Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP, a w przypadku żołnierzy właściwej komórki oddziału Żandarmerii Wojskowej.Jeżeli pozytywnie przeszedłeś postępowanie w przedmiocie wydania zezwolenia na posiadanie broni palnej osiągnąłeś Swój cel.

PAMIĘTAJ:

 • decyzję administracyjną w przedmiocie uzyskania zezwolenia na posiadanie broni palnej możesz odebrać osobiście lub też może ona zostać Ci przesłana pocztą przez organ wydający;
 • aby móc zakupić broń palną oprócz posiadania ważnego dowodu osobistego musisz odebrać także „zaświadczenie uprawniające do nabycia broni” czyli tzw. promesę. Jej koszt to 17 zł. za sztukę, wpłata na rzecz właściwego Urzędu Miasta. Zaświadczenia wydawane są bezterminowo – nie musisz od razu pobierać tyle na ile masz wydane zezwolenie, dostaniesz tyle ile chcesz… i za ile zapłacisz;
 • tzw. promesę zostawiasz w sklepie w którym kupujesz broń. W zamian otrzymujesz fakturę zakupu broni. W przypadku zakupu broni od osoby prywatnej jej to właśnie ją przekazujesz – w takim przypadku strony sporządzają umowę kupna-sprzedaży w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron – umowa kupującego umożliwia rejestrację przez Ciebie zakupionej broni, natomiast sprzedający na jej podstawie broń tą wyrejestrowuje). Wzory takich umów dostępne są na stronach internetowych każdego WPA KWP;
 • musisz wyposażyć się także w urządzenie co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450 tj. szafę lub sejf w którym będziesz przechowywał zakupioną broń i amunicję. Jej zakupu nie musisz dokonać z chwilą uzyskania decyzji administracyjnej w przedmiocie uzyskania zezwolenia na posiadanie broni palnej, ale jeżeli broń już kupujesz to takowe urządzenie posiadać już musisz przed zakupem pierwszej jednostki;
 • gdy już stałeś się szczęśliwym posiadaczem wymarzonego pistoletu / rewolweru, karabinu czy też strzelby
 • masz 5 dni na zarejestrowanie zakupionej broni palnej licząc od daty zakupu wskazanej na fakturze lub umowie kupna-sprzedaży (tyle samo czasu masz na wyrejestrowanie sprzedanej broni palnej.
 • przy rejestracji pierwszej jednostki otrzymasz legitymację posiadacza broni na podstawie której możemy kupować amunicję – taką jaką masz wpisaną w legitymacji.

POWODZENIA…