niepodległa

O ŚSKBP „CIVIS”

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS” zostało zarejestrowane przez Sąd w Kielcach w lipcu 2017r. Zrzesza kolekcjonerów współczesnej broni palnej oraz broni historycznej (czarnoprochowej) jak i tej, która może zostać zaliczona do grona broni historycznej palnej np. używanej w czasie konfliktów zbrojnych w XX wieku przez różne armie.

CIVIS – pochodzi z j. łac. i znaczy „obywatel”, „wolny”. W swojej działalności chcemy promować wartości obywatelskie.