Miesiąc: czerwiec 2021

  • Prowadzący Strzelanie !!!

    Przy współpracy z klubem sportowym Nadir oraz LOK Jaworzno odbyły się dwie edycje kursu prowadzący strzelanie. Ogólnie w szkoleniach wzięło udział 30 członków stowarzyszenia. Szczególne podziękowania dla Dominika Brymerskiego oraz...