Sukces naszych !!!!!!!!!!

W warszawskim Rembertowie z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbył się II Wielobój Strzelecki Służb Mundurowych i Sympatyków w Strzelaniu o Puchar Komendanta Głównego Policji. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nasi członkowie na podium !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/dzialania-policji/aktualnosci/69485,Rywalizowali-na-strzelnicy.html