niepodległa

Jak dołączyć do ŚSKBP?

Informacja dla kandydatów

Aby przystąpić do stowarzyszenia należy:

POSIADAĆ POPARCIE DWÓCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA – podpisy osób polecających na drugiej stronie deklaracji.

Następnie:

  1. Wydrukować deklarację członkowską – następnie ją wypełnić i przesłać na adres: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS” ul. Żurawia 11, 26-026 Piaseczna Górka lub dostarczyć osobiście do członka Zarządu.
  2. Dokonać wpłaty na konto: 11 1600 1462 1830 0772 4000 0001 – BGŻ BNP Paribas Kwoty 210 zł (110 zł składka członkowska za rok kalendarzowy, 100 zł wpisowe).
  3. W tytule proszę podać: Imię i Nazwisko oraz zapis Wpisowe + składka członkowska

Po zweryfikowaniu przez zarząd warunków przyjęcia na członka zwyczajnego Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS” zostaniecie Państwo poinformowani za pomocą poczty email, telefonicznie lub osobiście.

Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata na członka stowarzyszenia należy do ZARZĄDU.