Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK

Członkowie chętni do zdobycia uprawnień prowadzącego strzelanie nadanych przez LOK proszę o zgłoszenia na adres email: stowarzyszeniecivis@gmail.com do dnia 17 maja br.