Pomagamy i Wspieramy !!!

Wzajemna pomoc miedzy członkami stowarzyszenia to nie tylko zapis w statucie….
Ci którzy z nas stanęli na pierwszej linii walki z COVID – 19 (65 osób) otrzymali wsparcie od reszty naszych koleżanek i kolegów…
pomagając im, pomagamy wszystkim.
Podziękowania…działamy dalej….
Trzymajmy się razem !!!