II Piknik Rodzinny pod patronatem IPN Delegatura w Kielcach

Pani Naczelnik IPN Delegatura w Kielcach objęła patronatem organizowany „II Piknik Rodzinny Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Broni Palnej CIVIS” oraz przekaże upominki dla dzieci i młodzieży jako nagrody w konkursie wiedzy historycznej.