WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZARZĄD ŚWIĘTOKRZYSKIEGO STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW BRONI PALNEJ CIVIS ZWOŁUJE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

w dniu 25 lutego o godz. 18.00

Hotel Magnolia

Adres: Zgórsko 90A, 26-052 Sitkówka-Nowiny

Porządek Zebrania :

1/ wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,

2/ przyjęcie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla zarządu, oraz  sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2021 roku.

2/ podjęcie uchwały o  przyjęciu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2021 roku oraz przeznaczeniu dodatkowego wyniku finansowego na rok następny Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS”

3/ przyjęcie planu działalności na 2022 rok.

4/ wolne wnioski

5/ Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów w 2020 i 2021 roku

Wolne wnioski można zgłaszać w następującej formie:

  • osobiście do Zarządu
  • na adres poczty email : stowarzyszeniecivis@gmail.com
  • na adres pocztowy : ŚSKBP Civis ul. Żurawia 11, 26-026 Piaseczna Górka
  • poprzez profile stowarzyszenia na portalach społecznościowych

TERMIN ZGŁASZANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 23 lutego 2022 roku.

Osoby chętne do udziału w Walnym Zebraniu Członków proszę o rejestrację na powyższe wydarzanie poprzez n/w formularz:

https://docs.google.com/forms/d/1G-oz3eIy00MJyOMq_LxJhYH0UzwRPHMU2Ub4cVSj0jM/edit