Prowadzący Strzelanie !!!

Przy współpracy z klubem sportowym Nadir oraz LOK Jaworzno odbyły się dwie edycje kursu prowadzący strzelanie. Ogólnie w szkoleniach wzięło udział 30 członków stowarzyszenia.

Szczególne podziękowania dla Dominika Brymerskiego oraz Grzegorza Saklaka za wysoki poziom merytoryczny przekazywanej wiedzy.