WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW !!!

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej CIVIS zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień

21 marca 2021 roku godz. 18.00

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695), udział w zebraniu oraz inne czynności odbędą się z  wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. (Komunikator SIGNAL)

WOLNE WNIOSKI PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA ADRES EMAIL STOWARZYSZENIA:

stowarzyszeniecivis@gmail.com