Zebranie Zarządu

W dniu 4 stycznia 2021 roku o godz. 18.00 odbędzie się zebranie Zarządu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej CIVIS. Porządek zebrania przewiduje – ustalenie wysokości opłat członkowskich na 2021 rok, określenie harmonogramu spotkań na bieżący rok, przygotowanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków.