Zebranie Zarządu

Sekretarz Zarządu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej CIVIS informuje że w dniu 16 czerwca 2020 roku odbędzie się zebranie Zarządu. Porządek zebrania:

  1. Omówienie działalności stowarzyszenie za pierwsze półrocze 2020 roku.
  2. Wykluczenie członków zgodnie z § 13 pkt. 2 .
  3. Ustanowienie limitu przyjęć nowych członków.
  4. Analiza spotkań stowarzyszenia pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników.