Walne Zebranie

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 18.00 w restauracji STANGRET w Kielcach odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „CIVIS”. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „CIVIS” z powodu braku quorum w I terminie, drugi termin zebrania odbędzie się 15.02.2019 roku o godz. 18.15 w w/w lokalu. Zarząd zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia do udziału w spotkaniu. Mile widziane propozycje i oczekiwania na nowy rok naszej działalności.