Spotkanie rodzinne

W dniu 01.09.2018r w ramach projektu obchodów stulecia odzyskania Niepodległości Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS” zorganizowało na strzelnicy miejskiej w Jędrzejowie piknik rodzinny. 

Spotkanie członków stowarzyszenia, ich rodzin i sympatyków odbyło się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatury w Kielcach, hasłem przewodnim imprezy było: 100 członków – 100 strzałów – 100 lecie Odzyskania Niepodległości.

W czasie pikniku odbył się pokaz i omówienie jednostek broni kolekcjonerskiej zaprezentowany przez jednego z członków stowarzyszenia, ponadto inny nasz członek przedstawił sprzęt do nurkowania wraz z ciekawym opisem sposobu bezpiecznego korzystania z niego, czym bardzo zainteresował słuchaczy. Podczas spotkania pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przeprowadził prelekcję dotyczącą historii walk o wolność i niepodległość w celu zapoznania uczestników z wiedzą historyczną.

Najmłodsi uczestnicy spotkania brali udział m.in. w krótkim konkursie wiedzy o barwach i godle narodowym oraz w konkursie strzeleckim.
Dla wszystkich dzieci biorących udział w zabawie przewidziano nagrody książkowe i edukacyjne (gry i puzzle o tematyce historyczno-wojskowej) natomiast dorośli uczestnicy żywo zainteresowani byli materiałami promującymi wiedzę o historii Polski opracowane przez IPN.

Dodajmy, że wspomniane biuletyny i przewodniki po historii Polski ufundowała kielecka Delegatura IPN, która poprzez współpracę z naszym stowarzyszeniem propaguje postawę i wiedzę patriotyczną. 
Nasze spotkanie odbyło się w rodzinnej i miłej atmosferze, a nasi członkowie już dziś deklarują chęć udział w przyszłorocznym spotkaniu…