Walne Zebranie Członków ŚSKBP „CIVIS” !!!

Zebranie!!!!!!!!

W dniu 28 lutego w godz. 19.00 – 20.30 w restauracji Stangret, Kielce ul. Kusocińskiego 51, odbędzie się Walne Zebranie Członków i sympatyków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS”.