Nasz kolekcjoner został strzelcem IPSC

Kol. Paweł, kolekcjoner z naszego Stowarzyszenia, który jest także strzelcem sportowym posiadającym licencję PZSS zdał pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny IPSC. Dzięki czemu może reprezentować swój klub strzelectwa sportowego i nasze ŚSKBP w zawodach IPSC na poziomie Level 2 i wyższych. Gratulujemy!!!

IPSC (skrót od International Practical Shooting Confederation) – Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego.

) – Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego.